Handel

Handel

De handel in uien bestaat in het in- en verkopen van uien. In het voorjaar start deze handel met het inkopen van plantuien, dit zijn uien die vanaf begin juli geoogst, en over het algemeen direct van het land verkocht worden omdat deze niet geschikt zijn om lang te bewaren. Vanaf half augustus begint de oogst van zaaiuien, deze uien zijn ook geschikt om lang te bewaren. Een deel van deze oogst wordt direct van het land verkocht en een groot gedeelte wordt opgeslagen door de telers met het doel om later in het seizoen op een geschikt moment te verkopen. Goud probeert goed op de hoogte te zijn van welke uien en hoeveel bij iedere teler in opslag liggen.
De afnemers van Goud Biervliet BV zijn sorteerbedrijven in Nederland en België die de uien sorteren en verpakken om deze dan weer te leveren aan winkels, exporteurs etc. Deze bedrijven benaderen Goud Biervliet BV om uien in te kopen. De wensen kunnen zeer divers zijn want naast kwaliteit spelen nog vele andere zaken een rol zoals de maatsortering van de ui, de kleur en de houdbaarheid. Ook komt er in toenemende mate vraag naar Global Gap gecertificeerde en naar biologisch geteelde uien. Goud Biervliet BV is daarom zelf ook Global Gap en SKAL gecertificeerd.
De handel in uien wordt voornamelijk gedaan  op basis van de vrije marktprijzen maar tevens is het mogelijk om mee te doen in poolverband. De uien van de deelnemende telers worden dan door Goud Biervliet BV verkocht binnen een, van te voren, vast afgesproken termijn. De gemiddelde verkoopprijs binnen deze periode is dan de basis voor de uitbetaalprijs voor de telers. Telers kiezen voor deze methode omdat het niet eenvoudig is om het juiste verkoopmoment te kiezen.
Goud Biervliet BV kiest bewust om zelf niet te sorteren en te exporteren om zo de eigen klanten niet in het vaarwater te zitten.