handel

HANDEL

Goud Biervliet BV is een handelsbedrijf in uien. De uien worden voornamelijk ingekocht bij telers in Zeeuws-Vlaanderen en in België. Deze uien worden verkocht aan sorteerbedrijven en exporteurs.
Naast de handel in de consumptie-uien verkoopt Goud Biervliet BV ook uienzaad en eerste jaars-plantuitjes. Deze uitjes zijn het uitgangsmateriaal voor de teelt van plantuien.

Meer informatie

handel

OPSLAG

Goud Biervliet BV beschikt over moderne uienbewaring. Deze bewaring wordt gebruikt voor het drogen en bewaren van uien. De opslag is in eerste plaats bedoeld voor de opslag van de plantuitjes die het teeltbedrijf van Goud Biervliet BV teelt. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de opslag van consumptie-uien voor derden.

Meer informatie

handel

TEELT

Het teeltbedrijf Goud Biervliet BV teelt eerste jaars plantuitjes. Deze uitjes worden door Goud verkocht als uitgangsmateriaal voor de teelt van plantuien. Het grootste deel wordt verkocht aan telers in Nederland, de overige vinden via exporteurs hun weg verspreid in Europa.Meer informatie